ქარხნული ტური

ოფისი

fac11

ასამბლეის ხაზი

fac22

CNC ცენტრი

fac33

Სუფთა ოთახი

fac44